Gamle slektsbilder og dokumenter


Her vil det komme linker til videre detaljnivå

Men først en kort beskrivelse av bakgrunn og eksempler på bilder (i ny karusell?)