Gamle dokumenter, taler og prologer


Dokumenter fra gamle dager dokumenterer godt hvordan «livet» var i de dager. I min samling som jeg er kommet over av ren tilfeldighet i forbindelse med scanning av gamle bilder, – er det spesielt fire dokumenter jeg vil framheve:

   • Johanna sin tale til en innvielse i Zoar bedehus på Tofte, Halsnøy. Johanna, datter til Samson og Brita Sæbø, senere gift med Hilmar Meyer Eide. På den typiske Halsnøyiske måten å skille personer med samme navn, – ble Johanna på folkemunne kalt for Hilmarsjohanne.

 

   • Marie Sæbø sin prolog i forbindelse med Sjømannsmisjonens jubileum i Zoar bedehus. Marie var en utmerket rimsmed. Derfor ble hun brukt i mange sammenhenger. Hun var søster av Johanna, og bodde hele sitt voksne liv sammen med en annen søster, nemlig Hanna. Disse to var begge ugifte, – og ble på folkemunne kalt for Sæbøjentene.

 

   • Henrik Enochsen sin levnetsbeskrivelse. Henrik var yngste sønn av samfunnsbyggeren Martin Enochsen. Han var gift med Halsnøyjenta Mathilde Irgens. De slo seg ned i Kopervik på Karmøy, der etterkommere fortsatt bor.

    Lars_Johan_og_Marta_III

   • Malla Sæbø  –  humørfylt 100-åring
    Dette er en artikkel sakset fra lokalavisa Sunnhordland, i anledning Malla sin hundreårsdag i 1993.