Død og atter død


Ufattelige lidelser og sorg

Forventa levealder i Norge (kilde SSB)

For omtrent 100 år siden, var normal gjennomsnittsalder i den norske befolkning omtrent 55-60 år, bortsett fra årene rundt 1916. Da spanskesyken  herja. I tillegg kom effekten av første verdenskrig. Gjennomsnittet var da helt nede på 40-tallet.

Vår familie var naturligvis også berørt av dette. Sjøl om det i de to eksemplene som blir dratt fram her,  dør bare en av spanskesyken, – og ingen dør på grunn av krigshandlinger. Allikevel ble frafallet dramatisk stort. En kan jo tenke seg hvordan slekten vår hadde sett ut idag, hvis alle hadde fått leve opp til et normal liv med sine egne familier.

En kan jo videreføre denne tankegangen og også spørre seg hvordan Norge hadde sett ut idag, hvis alle frafalne i landet i denne perioden hadde fått levd opp etter dagens forventede levealder. Den er idag godt over 80 år.

Så over til mine to eksempler. Jeg konsentrerer meg om mine oldeforeldre på farsida. Sæbø på Halsnøy og Ølfernes i Fjelberg. De var alle fire født på 1800-tallet og hadde mellomstore barneflokker på den tida.

 

Lars Johan og Marta Sæbø

Lars Johan og Marta gifta seg i 1888 og fikk 8 velskapte barn. Samson som Død Sæbø
var eldstemann gifta seg med Fjelbergjenta Malla Anfine Ølfernes, og den observante leser vil ane at dette er halvparten av mine besteforeldre. Av barneflokken på 8, var det bare to som sørga for videreføring av slekta, nemlig Samson gift med Malla og Oline Johanne som giftet seg med Hilmar Meyer Eide. Søstrene Hanna og Marie som hadde fellesbetegnelsen «Sæbøjentene», bodde sammen i Hagen, naboeiendommen til dagens Halsnøy Alders- og Sjukeheim.

Elendigheten starta i 1904, da yngstejenta på det tidspunktet, Dina Sigrid  døde av «Ubestemt» grunn, som det står i kirkeboken. Kan det ha vært krybbedød siden hun bare ble i underkant av 1 år gammel?

Bare med to ukers mellomrom i 1910 døde de to neste. Ole Andreas bare 11 år og søsteren Serina Amanda 15 år. Han av «Kjertelbylle», hva nå det er og hun av «Hjernebetennelse». Trolig må det være det vi idag kaller hjernehinnebetennelse.

Berta Serina, den eldste datteren døde av Spanskesyken i 1918, 23 år gammel.
Dermed var halve barneflokken borte. Foreldrene sjøl levde til de var 82 og 90 år.

Men dette er nærmest bare barnematen i forhold til neste eksempel.

 

Tørris og Lisabeth Ølfernes

Tørris og Lisabeth gifta seg i 1881 Død Ølfernesog fikk i alt syv velskapte barn. Etter 12 år tok de med seg barneflokken som da var blitt fem og flytta fra Ølfernes til Hamn, eller Lybekk på Fjelbergøy. En bratt gard ned mot Fjelbergsund, «nesten» like vertikal som horisontal.

Av hele barneflokken på sju var det bare to som overlevde foreldrene. Det var Britha som gifta seg med Jon Røssland og bodde på Husnes. Malla, min bestemor, gifta seg med Samson og de overtok hennes svigerfars gard i Sæbø på Halsnøy.
Anfin var eldstemann og eneste hane i barneflokken. Han var sjømann. På vei hjem til jul i 1903, forliste båten og han døde 22 år gammel. Da var Malla bare 10 år gammel. Det gjorde et utslettelig inntrykk på ungjentekroppen og hun slet med dette i hele sitt lange liv.

I 1908 grunnstøtte rutebåten «Folkefonden» på Trøskensflua rett utenfor Skånevik. Der var Olina ombord, på vei til kjæresten i Matre, blir det sagt. Hun var en av de som drukna der, bare 19 år gammel.

I 1914, seks år senere, ble neste sorgens år for familien i Hamn. Sunneva som da var 28 år døde av tuberkulose i mai.  Av en eller annen ukjent grunn ble hun gift med Jørgen Thalle, bare et par dager før hun døde.
Seks uker senere døde hennes søster, Thea Gurine, bare 15 år gammel. Det blir fortalt at hun hadde pirka seg i tennene med et eller annet som resulterte i betennelse, blodforgiftning og død. Dette var jo lenge før antibiotikaen dukket opp. Sunneva og Thea ble lagt i samme grav.

Serina, to år yngre enn Malla, gifta seg med Lars Røssland fra Husnes. Hun døde i barselseng, 26 år gammel. Etter henne satt mann og fire barn.

Det må ha vært en ufattelig lidelse og sorg for Tørris og Lisabeth. Tenk å miste nesten hele barneflokken. De har sikkert mer enn en gang spurt seg sjøl om hvorfor det ikke var en av dem som ble ramma. De ble 72 og 90 år gamle.